Σάββατο - Κυριακή 07/01/2016 - 08/01/2017

Σάββατο - Κυριακή  31/12/2016 - 01/01/2017

Σάββατο - Κυριακή  17-18/12/2016

Σάββατο - Κυριακή 10-11/12/2016

Σάββατο - Κυριακή 03-04/12/2016

Σάββατο - Κυριακή 26-27/11/2016

Σάββατο - Κυριακή  19-20/11/2016

Σάββατο - Κυριακή 12-13/11/2016