806. Γουίκομ - Μόρκαμ Χ (3.50) / 2 (4.30)
887. Χιμπέρνιαν - Φολκέρκ Χ (3.45) / 2 (4.50)
897. Αλκορκόν - Ρέους Χ (2.85) / 2 (3.30)
903. Κροατία - Ισλανδία Χ (4.25) / 2 (7.75)