Σάββατο - Κυριακή 01-02/10/2016

Σάββατο - Κυριακή 24-25/09/2016

Σάββατο - Κυριακή  17-18/09/2016

Σάββατο - Κυριακή 10-11/09/2016

Σάββατο - Κυριακή 27-28/08/2016

Σάββατο - Κυριακή  18-20/06/2016

Σάββατο - Κυριακή  11-13/06/2016

Σάββατο - Κυριακή 04-05/06/2016