1683. Γεωργία - Λιθουανία (1.70)
1708. Σουηδία - Χιλή (1.50)