Σάββατο - Κυριακή  10-11/09/2016

Σάββατο - Κυριακή  03-04/09/2016

Σάββατο - Κυριακή 27-28/08/2016

Σάββατο - Κυριακή 09/07/2016 - 10/07/2016

Σάββατο - Κυριακή  25-27/06/2016

Σάββατο - Κυριακή 18-20/06/2016

Σάββατο - Κυριακή 11-13/06/2016

Σάββατο - Κυριακή 28-29/05/2016